OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Kan jeg tage homøopati, selvom jeg er på hormonelprævention?

Ja, det kan du. Det vil evt virke lidt langsommere, men du kan fx godt tage homøopati mod menstruationssmerter, samtidig med du at du tager p-piller.

Hvad får jeg i et videoprodukt fx?

- 1 indledningsvideo

- 1 video om problematikken

- 1 dokument om homøopatien

Kan jeg tage min medicin og stadig tage det homøopati du vejleder i videoerne?

Ja det kan du, det har ikke nogen indvirken på din anden medicin, som du tager.

Hvad er homøopati?

Homøopati bygger først og fremmest på at ”lignende helbreder lignende”. I den antroposofiske lægekunst bruges betegnelsen ”mennesket er et mikrokosmos”. Altså alt hvad der findes i makrokosmos, såsom mineralriget, planteriget og dyreriget, også findes i menneskets, altså mikrokosmos, men i forvandlet form. Derfor kan naturen altså også være med til at behandle mennesket, da der ligger så meget information i planterne, som planterne kan bidrage med gennem homøopatien og derved genetablere balance i organet eller det legeme der er en ubalance i. 

 

Lægen Samuel Hahnemann opfandt homøopatien gennem erfaringsvidenskab, empiri og anvendte dog også sin store iagttagelsesevne og han havde samtidig en god intuition for mennesket og naturens sammenhæng. Senere hen har Rudolf Steiner fundet ud af mere og mere om homøopati og fortalt om et helt nyt menneskesyn, hvor man kigger på menneskets legemer: Jeget, astrallegemet, æterlegemet og det fysiske legeme. Så det altså ikke kun er det fysiske legeme, som man kigger på under sygdomshistorien. 

 

Men hvad menes med ”lignende helbreder lignende”?

Man har fundet ud af at hvis en plante, som mennesket spiser i høj dosis, fx frembringer symptomet hovedpine, så vil planten i fortyndet form helbrede hovedpine. 

 

Samuel Hahnemann udsatte sig selv for en overdosis af forskellige planter og observerede nøjagtigt hvilke fysiske og psykiske symptomer der opstod. Ud fra lægemiddelforsøgene kunne han afdække forbindelsen mellem lægemidler fra de tre naturriger og deres direkte fysiske og psykiske relation til mennesket. En homøopatiske lægemiddelafprøvning foregår efter samme princip i dag.

 

Han iagttog at når et stof indtages i høj dosis og fremkalder bestemte symptomer, så vil det i fortyndet form kunne helbrede præcis de samme symptomer. Derfor er homøopatien altid potenseret.

 

Gennem erfaringsvidenskab, empiri og oplysthed har bl.a. Hahnemann og Rudolf Steiner fundet ud af at forskellige mineraler og planter er koblet til forskellige steder og organer i kroppen. Fx er sølv koblet til forplantningssystemet og hjernen. Har man derfor en ubalance i forplantningssystemet, så vil det være smart at henvende sig til en specialist i makrokosmos på lige præcis dette område, hvilket vil være sølv eller en sølvplante som bærer informationen om at bringe forplantningsorganerne i balance igen. I homøopatisk form kan midlerne lære mennesket om at få balance i underlivet fx 

 

Homøopatien kan ikke forklares ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, men kun ud fra en samtidig åndsvidenskabelig erkendelse. Idet man vil se på plantens livskraft i den antroposofiske homøopati og ikke selve det fysiske i planten. 

 

Der behandles ud fra, at der ikke findes nogen årsag i materien, men at ubalancerne viser sig i det fysiske legeme. Derfor behandles de andre legemer, som vil fjerne ubalancerne i det fysiske legeme. Naturvidenskaben har mulighed for at påvise effekten af homøopati, men netop ikke mulighed for at erkende selve kraften i planterne, da naturvidenskaben kun kigger på det fysiske. Fx kan man heller ikke fysisk erkende tyngdeloven, men kun dens virkninger.

 

Terapeuten behandler og de højere legemer helbreder. 

Hvad har jeg viden indenfor og hvad har jeg ikke?

Jeg er uddannet kropsterapeut og har læst 3,5 år ud af 4,5 år på antroposofisk heilpraktiker udd. og er færdiguddannet i at vejlede i homøopati. Jeg har anatomi, fysiologi og sygdomslære eksaminer fra fysioterapeutstudiet.

Jeg har viden om, hvilken homøopati som vil hjælpe dig og står indenfor denne vejledning. Jeg påtager mig intet ansvar for den medicin du har fra lægen eller vejleder i noget omkring dette, det er ikke noget, som jeg har viden omkring, da jeg ikke er udannet læge. 

BETALINGSBETINGELSER OG FORTRYDELSESRET

DU KAN BETALE MED:

Visa, Matercard og MobilePay

BETALINGSBETINGELSER VEDR. KØB AF ONLINE PRODUKTER

Der er ikke nogen fortrydelsesret ved køb af online video produkt, hvor materialet leveres lige efter du har foretaget dit køb, vær opmærksom på dette. Derfor skal du være sikker på dit køb inden du går til betaling. 

BETALINGSBETINGELSER VEDR. KØB AF FORLØB

Du har 14 dages fortrydelsesret efter du har købt forløb. De 14 dages fortrydelsesret løber fra den dag, du har købt forløbet og modtager din ordrebekræftelse på e-mail. Har du benyttet 1 session ud af 3, så kan du ikke længere fortryde dit køb. Du kan afmelde din tid 24 timer før din session og bestille en ny.

AFMELDING AF KROPSTERPI OG ONLINE SESSION

Du kan afmelde din tid indtil 24 timer før din bookede tid. Melder du fra senere end 24 timer eller ikke møder op opkræves du fuld betaling for din bookede tid. Du kan afmelde din tid på EasyMe, hvor du også bookede din tid. 

HVIS DU ØNSKER AT GØRE BRUG AF DIN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

Meddelelsen skal modtages skrifligt i en mail til kv@katrinevindelev.dk, hvori der tydeligt fremstår, at du vil gøre brug af din 14 dages fortrydelsesret. 

ANDRE SPØRGSMÅL

Har du andre spørgsmål, så er du altid meget velkommen til at skrive til kv@katrinevindelev.dk

Disse handelsbetingelser er udarbejdet på baggrund af de gældende e-handelsregler (forbrugeraftaleloven) af 13 juni 2014